Politika privatnosti

POLITIKA PRIVATNOSTI

Odredbe Zakona o zaštiti podataka o ličnosti odnose se na fizička lica.

Međutim, određeni broj podataka o ličnosti prikupljamo i mi, kao veleprodaja, I to su uglavnom podaci koji se odnose na osobu za kontakt i/ili odgovorno lice u pravnom licu i/ili podaci koji se odnose na preduzetnika.

Prikupljamo Vaše lične podatke kada je to relevantno za potrebe Vas kao potrošača, ili za naše poslovanje (npr. kada naručujete i/ili kupujete robu od nas, kada se registrujete za slanje newsletter-a, viber poruka, SMS-ova, kada nas kontaktirate, kada popunjavate ankete ili nam date povratne informacije, itd.).

Informacije uglavnom dobijamo direktno od Vas, kada naručite određene proizvode, popunite određeni formular.

Dalje u tekstu ćemo Vam objasniti svrhu obrade podataka.

Vaše lične podatke ćemo koristiti u marketinške svrhe, samo ako na to pristanete.

Sve vaše lične informacije tretiraju se kao poverljive, i čuvaju se na adekvatan način. Više informacija u daljem tekstu.

Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke kao i one koji su potrebni za poslovanje i informisanje korisnika u cilju pružanja kvalitetne usluge.

Za pravna lica prikupljamo podatke o punom nazivu, PIB-u, matičnom broju, adresi sedišta pravnog lica, ime i prezime kontakt osobe ispred pravnog lica, E-mail kompanije i odgovornog lica, kao i podatak o adresi isporuke, ukoliko se ona razlikuje od adrese sedišta kompanije.

Osim ovih, identifikacionih podataka, odnosno podataka o ličnosti, prikupljamo i podatke o prijavljivanju na sajt i ponašanju korisnika (cookies – kolačići).

Korisnici sajta ustupaju svoje podatke o ličnosti unošenjem istih u kontakt formu koja je dostupna na sajtu, prilikom online kupovine, kao i prilikom korišćenja, odnosno pregleda sajta posredstvom Cookies (kolačića).

Podaci o ličnosti korisnika obrađuju se isključivo uz njihov izričito dat pristanak, u skladu sa članom 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl.glasnik RS”, br. 87 od 13.11.2018.). Zahtev za davanje pristanka predstavljen je na način kojim se izdvaja od drugih pitanja, u razumljivom i lako dostupnom obliku, kao i uz upotrebu jasnih i jednostavnih reči, u skladu sa Zakonom.

Koristimo kolačiće da bismo obezbedili da naša internet stranica - sajt funkcioniše, kao i da bismo unapredili naše usluge i poboljšali Vaše iskustvo pregledanja sajta. Kolačići su tekstualne datoteke postavljene u računar lica koje je posetilo sajt u svrhu prikupljanja standardnih informacija u vezi sa prijavljivanjem na sajt i ponašanja tog lica tokom boravka na sajtu, a koje mogu biti poslate internet pretraživaču koje to lice koristi. Kolačići ne nanose štetu vašem uređaju, ne sadrže viruse, trojance ili druge zlonamerne softvere. U kolačićima se čuvaju informacije koje se dobijaju u vezi sa uređajem koji koristite. Međutim, to ne znači da smo upoznati sa Vašim identitetom.

Većina pretraživača automatski prihvata kolačiće. Međutim, možete da podesite Vaš pretraživač tako da se na Vašem računaru ne čuvaju kolačići ili da se uvek pojavljuje poruka pre nego što se kreira novi kolačić.

Pregledanje sajta nije uslovljeno davanjem saglasnosti na upotrebu kolačića, s tim što njihovo potpuno onemogućavanje može da znači da ne možete da koristite sve funkcije naše internet stranice.

Podaci koji se Prikupljaju prilikom posete internet stranice automatski

Prilikom posete naše internet stranice, pretraživač koji koristite na Vašem uređaju će automatski i bez Vaše aktivnosti poslati na server naše internet stranice:
- IP adresu uređaja sa kog je poslat upit i koji ima pristup internetu,
- datum i vreme pristupa,
- ime i URL preuzete datoteke,
- internet stranicu/aplikaciju sa koje se pristupa (referrer URL),
- pretraživač koji koristite i, ako je potrebno, operativni sistem računara koji podržava internet, kao i ime vašeg provajdera.

Navedene podatke server privremeno čuva u takozvanoj log datoteci u sledeće svrhe:
- obezbeđivanje uspostavljanja nesmetane veze,
- obezbeđivanje komfornog korišćenja naše internet stranice/aplikacije,
- procena bezbednosti i stabilnosti sistema.

Ukoliko ste u Vašem pretraživaču, u operativnom sistemu ili u drugim podešavanjima Vašeg uređaja prihvatili tzv. geolokaciju, odnosno dali svoj pristanak, ovu funkciju koristimo kako bismo vam ponudili individualne usluge na osnovu Vaše trenutne lokacije (na primer, lokaciju najbliže prodavnice). Podatke o lokaciji obrađujemo isključivo u navedenu svrhu.

Pravni osnov za obradu IP adrese je legitimni interes, koji proizlazi iz gore navede svrhe obrade podataka, budući da je to tehnički uslov za funcionisanje sajta. Ove podatke ne prenosimo trećim licima. Podaci se čuvaju privremeno i to za vreme posete stranici, a zatim se automatski brišu. Nakon što napustite našu internet stranicu, podaci o geolokaciji se brišu.

Ako kupovinu realizujete preko online prodavnice, odredjena količina podataka nam je neophodna da bismo kupoprodaju realizovali. Podaci o kupovini u svojstvu gosta/posetioca na sajtu se čuvaju samo do okončanja konkretne kupovine. Podaci o registrovanim korisnicima ostaju pohranjeni u našem sistemu, a pristupate im upotrebom svog korisničkog imena i lozinke (koje ste sami odabrali). Ovi podaci nijednog trenutka nisu i neće biti javno dostupni.

Kontaktiranje sa nama - različite vrste upita (kontakt e mailom, telefonom, putem društvenih mreža)

U zavisnosti od načina na koji ste stupili u kontakt sa nama kao i vrste upita, ti podaci mogu obuhvatiti ime, prezime, broj telefona, adresu e-pošte, ostale informacije o vama koje ste razmenili sa nama, a koje su u vezi sa Vašim upitom.
Podatke prikupljene na ovaj način možemo obrađivati u svrhe pružanja odgovora na Vaše upite, za potrebe prikupljanja statističkih podataka i profilisanje, kako bi unapredili naše poslovanje. Za potrebe statistike i profilisanja biće izvršena anonimizacija, tako da ne podatak ne može biti doveden u vezu sa konkretnim licem

Google analitika

Za potrebe prilagođavanja dizajna i stalnog poboljšavanja naših internet stranica, koristimo takozvani Google Analytics - uslugu za veb analitiku koju pruža Google Inc. ("Google"). U tom kontekstu se kreiraju pseudonimizovani korisnički profili i koriste se kolačići. Kolačići generišu sledeće informacije o vašem korišćenju ove internet stranice:
- tip/verzija pretraživača,
- operativni sistem koji se koristi,
- referrer URL (prethodno posećena stranica),
- hostname računara sa kog se pristupa (IP adresa),
- vreme upita servera

Podaci se koriste za evaluaciju korišćenja naše internet stranice, za sastavljanje izveštaja o aktivnostima na stranici i za pružanje drugih usluga vezanih za korišćenje stranica i korišćenje interneta. Podaci se obrađuju u svrhu istraživanja tržišta i prilagođavanja ovih internet stranica. IP adrese su anonimizovane, tako da nije moguće utvrditi identitet (takozvani IP maskiranje). Ni pod kojim uslovima Vaša IP adresa neće biti povezana sa drugim podacima Google-a

Više informacija o zaštiti podataka u vezi sa Google Analytics potražite na internet stranici Google Analytics

Rok čuvanja podataka o ličnosti

Podaci o ličnosti neće biti zadržani duže nego što je to neophodno za ostvarenje svrhe za koju su obrađivani. Ukoliko je rok čuvanja podataka o ličnosti propisan Zakonom, rukovalac će zadržati podatke u datom zakonskom roku. Nakon ispunjenja svrhe, podaci će biti trajno obrisani.

Podaci o realizovanim kupovinama i kupcima čuvaju se koliko je to predviđeno poreskim propisima i propisima koji regulišu ugovor o prodaji.

Registrovani korisnici imaju mogućnost da prate istoriju podataka o porudžbinama preko naše internet prodavnice, odnosno preko svog korisničkog naloga i lozinke u svakom trenutku imaju uvid u svoje već realizovane kupovine. Na Vaše zahtev, ovi podaci se mogu obrisati.

Ko ima pristup Vašim podacima?

Unutar naše kompanije, pristup podacima, koje ste nam stavili na raspolaganje, imaju samo oni sektori kojima su isti neophodni za ispunjenje ugovornih ili zakonskih obaveza ili u svrhu ispunjenja legitimnih interesa. U okviru ugovornog odnosa, angažujemo i druge pružaoce usluga, koji mogu da dobiju pristup vašim ličnim podacima. Pridržavanje propisa o zaštiti podataka o ličnosti se u ovim slučajevima obezbeđuje ugovorom.

Podaci o ličnosti obrađuju se u Republici Srbiji.

Da li ste u obavezi da nam dostavite Vaše podatke?

Tenej d.o.o. Beograd je veleprodaja. Najveći broj podataka koje nam šaljete radi realizacije ugovornog odnosa se odnose na pravno lice. Međutim, određeni broj informacija odnosi se na osobu za kontakt i/ili odgovorno lice.

U okviru našeg poslovnog odnosa u obavezi ste da nam dostavite one lične podatke, koji su neophodni za započinjanje, sprovođenje i okončavanje ugovornog odnosa i za ispunjenje obaveza koje su povezane sa tim, kao i za čije prikupljanje imamo zakonsku obavezu ili imamo pravo na osnovu legitimnih interesa. Bez tih podataka, po pravilu nećemo biti u mogućnosti da započnemo poslovni odnos sa vama.

Koja prava imate kao lice na koje se podaci odnose?

U slučaju kada prikupljamo određeni broj podataka o ličnosti koji se odnose na fizičko lice, na taj odnos se primenjuju odredbe Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Ako smo u realizaciji našeg poslovnog odnosa prikupili određene podatke koji se odnose na fizička lica, ona imaju sledeća prava:
• pravo na informisanje – zaposleni i druga lica na koja se podaci odnose imaju pravo da budu informisani o svojim pravima, obavezama i o pitanjima koja se odnose na obradu njihovih podataka o ličnosti, u smislu odredbi Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, čak i pre nego što počne obrada tih podataka
• pravo na pristup - da Vam omogućimo pristup Vašim ličnim podacima, da odgovorimo za koje svrhe se koriste podaci koji se tiču Vas, kao i da pristupite takvim ličnim podacima, da znate svrhu obrade, kategorije Vaših ličnih podataka koje čuvamo, treće, strane ili kategorije trećih strana sa kojima se vaši lični podaci dele, period tokom kog zadržavamo podatke.
• Pravo na ispravku i dopunu - da zahtevate ispravku netačnih, pogrešno unetih i/ili zastarelih podataka;
• pravo na brisanje i povlačenje pristanka za obradu - da zatražite brisanje Vaših ličnih podataka ukoliko se obrada zasniva na Vašem pristanku. Pristanak možete opozvati u svakom trenutku, tako što ćete se odjaviti na način koji smo predvideli (slanjem poruke na određeni broj ili preko određenog linka) kao i slanjem poruke na mail adresu naše kompanije. Ukoliko je osnov prikupljanja Vaših podataka zakon ili legitimni interes, ne možemo udovoljiti Vašem zahtevu za brisanjem podataka;
• pravo na ograničenje obrade - da ograničite obradu Vaših podataka ukoliko smatrate da je obrada nezakonita, ako ste istakli prigovor ili ako smatrate da nam više nisu potrebni Vaši podaci;
• pravo na prigovor - da podnesete prigovor na način na koji obrađujemo Vaše podatke, čak i u slučajevima kada nije sporno da podatke obrađujemo u skladu sa Zakonom;
• da uputite pritužbu Povereniku za zaštitu podataka o ličnosti, u skladu sa Zakonom.

Postupanje u slučaju povrede podataka o ličnosti

U slučaju povrede podataka o ličnosti, dužni smo da o povredi podataka o ličnosti koja može da proizvede rizik po prava i slobode fizičkih lica obavestimo Poverenika bez nepotrebnog odlaganja, ili, ako je to moguće, u roku od 72 časa od saznanja za povredu.

Ako rukovalac ne postupi u roku od 72 časa od saznanja za povredu, dužan je da obrazloži razloge zbog kojih nije postupio u tom roku.

Obrađivač je dužan da, posle saznanja za povredu podataka o ličnosti, bez nepotrebnog odlaganja obavesti rukovaoca o toj povredi.

Obaveštenje iz stava 1. ovog člana mora da sadrži najmanje sledeće informacije:

1) opis prirode povrede podataka o ličnosti, uključujući vrste podataka i približan broj lica na koja se podaci te vrste odnose, kao i približan broj podataka o ličnosti čija je bezbednost povređena;
2) ime i kontakt podatke lica za zaštitu podataka o ličnosti ili informacije o drugom načinu na koji se mogu dobiti podaci o povredi;
3) opis mogućih posledica povrede;
4) opis mera koje je rukovalac preduzeo ili čije je preduzimanje predloženo u vezi sa povredom, uključujući i mere koje su preduzete u cilju umanjenja štetnih posledica.

Ako povreda podataka o ličnosti može da proizvede visok rizik po prava i slobode fizičkih lica, rukovalac je dužan da bez nepotrebnog odlaganja o povredi obavesti lice na koje se podaci odnose.

Stupanje na snagu i izmene Politike privatnosti

Odredbe o privatnosti stupaju na snagu dana 21.08.2019. godine.

Politika privatnosti će biti predmet redovnih revizija, a svaku ažuriranu verziju ćemo postaviti na ovu internet stranicu.

GARANCIJA

Prodavac garantuje za kvalitet svojih artikala. Svi artikli su originalne robne marke i odgovaraju specifikaciji navedenoj na sajtu. U slučaju odstupanja od navedene specifikacije ili pogrešno isporučenog proizvoda obavezujemo se da Vam proizvod zamenimo, pri čemu ćemo snositi sve troškove. Potrebno je da proizvod vratite u originalnom pakovanju sa računom
Garancija ne važi u slučaju defekta nastalog kao posledica neodgovarajuće  upotrebe.

PREPORUKA

Pre kupovine proizvoda možete da konsultujte naše osoblje, ukoliko niste sigurni u tačnu namenu artikla.
Nakon kupovine bilo kog proizvoda sa ovog sajta, preporučujemo da uvek dobro pročitate uputstvo proizvođača i da se prilikom primene ili upotrebe rukovodite  istim.

TAČNOST

Nastojimo da budemo što precizniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena, ali ne možemo garantovati da su sve informacije kompletne i bez grešaka.

Informacije na ovom sajtu mogu biti nepotpune ili zastarele. Mi preuzimamo podatke od proizvođača ili uvoznika, te ih kopiramo i memorišemo i ne prihvatamo odgovornost za tačnost podataka na ovom sajtu.  

ODGOVORNOST

Prodavac se trudi kako bi se osigurala ažurnost i tačnost informacija objavljenih na svojim stranicama.

Uprkos tome, svojstva proizvoda, vreme isporuke ili cene, mogu se promeniti tako brzo da dobavljač ne uspe ispraviti podatke na Internetu blagovremeno. U tom slučaju će kupac biti obavešten o promenama i biće mu omogućeno da odustane od kupovine.

Prodavac nije odgovoran za mišljenja o proizvodima napisanih od strane posetilaca.Prodavac će pre objavljivanja mišljenja pregledati i odbiti ona koji sadrže očite neistine, zabludu ali su uvredljive.

Od momenta predaje proizvoda kurirskoj slžubi, rizik prelazi na kurirsku službu. Prodavac od trenutka prenosa pošiljke s naručenim proizvodima dostavljaču dalje ne odgovara za oštećenja, uništenje, gubitak, manjak sadržaja u pošiljci i otvaranje pošiljke.

U navedenim primerima korisnik (kupac) se mora obratiti dostavljaču i započeti postupak reklamacije.Prodavac će zajedno sa dostavljačem učiniti sve da se reklamacija reši u najkraćem roku.
Naša internet prodavnica je veleprodaja. Ukoliko je lice mlađe od 18 godina pristupilo našem portalu koristeći vaše podatke – korisničko ime I lozinku, za isto sami snosite odgovornost. Ukoliko je lice mlađe od 18 godina u vaše ime primilo narudžbinu, za isto ne snosimo odgovornost.

SAGLASNOST

Kupac je obavezan da pre kupovine putem ovog web sajta pročita ove Uslove kupovine.
Prodavac se obavezuje da će se pridržavati svega navedenog, a sve promene uslova postaju važeće tek nakon objavljivanja na ovoj strani.
Korišćenje naših servisa podrazumeva saglasnost korisnika sa svim navedenim Uslovima kupovine na ovoj strani.

PRITUŽBE

Na promet roba I usluga između poslovnih korisnika primenjuju se neposredno odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Cilj našeg poslovanja je zadovoljstvo naših kupaca. U tom smislu, nastojaćemo da sve eventualne probleme I nesuglasice rešimo mirnim putem.

Prodavac ima uspostavljen sistem rešavanja pritužbi i osobu zaduženu za kontakt s korisnicima putem elektronske pošte ili telefona. Korisnik (kupac) se može obratiti putem e-maila čiji prijem prodavac potvrđuje, u roku od pet radnih dana i obaveštava kupca koliko dugo će trajati procedura za rešenje pritužbe.

Prodavac je u slučaju promene opštih uslova koji uređuju poslovanje internet trgovine, sigurnost podataka i druga područja koja su u vezi s poslovanjem internet trgovine Prodavca, dužan obavestiti korisnike i posetioce web sajta.

 


Štampa   El. pošta